ХХ Міжнародна науково-практична конференція  «Молоді музикознавці»

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці»


Людина пізнає багатогранність світу в процесі предметно-матеріальної, духовно-практичної та духовно-теоретичної діяльності. У цілому культура постає як нерозривна єдність творчих процесів самореалізації особи, орієнтири якої — Істина, Добро й Краса. Реалізація цих ідеалів викликає до життя такі форми культури, як наука, мораль і мистецтво. У системі координат ціннісно-смислового світу культури цілком певне місце посідає величезний комплекс знань про світ, суспільство й людину. Призначення цього комплексу — пізнання істини – факту, тобто тієї грані істинного, яка відкривається нам у процесі матеріально-перетворюючої діяльності, у безпосередньому контакті зі світом, який нас оточує. Цю грань істини можна дослідно перевірити і «виміряти» як певну одиницю. Цей комплекс знань якраз і дістав назву «наука».

Саме задля пізнання прекрасного і особливості його побутування в світі матеріального, наші студенти під керівництвом досвідчених викладачів тривалий час аналізували, осмислювали, узагальнювали, виводили гіпотези та знаходили аргументи стосовно актуальних питань як вітчизняної так і світової музичної культури. Результати цієї роботи були продемонстровані на ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Молоді музикознавці», яка проходила з 8 по 10 січня 2020 року в рамках ІІ Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації» в стінах Київського інституту музики імені Р.М. Глієра. В збірник тез, що є скороченим варіантом доповідей молодих музикознавців, ввійшли наукові розробки Лілії Павлишак (науковий керівник – Лариса Соловей), Наталії Романишин (науковий керівник – Ольга Сеник), Тетяни Бабій (науковий керівник – Зоряна Лельо), Оксани Романчук (науковий керівник – Оксана Рудавська), Богдани Тустанівської (науковий керівник – Любов Щурик), Христини Шийки (науковий керівник – Галина Шимоняк), Марії Бечкало (науковий керівник – Надія Макуцька), Марії Мошури (науковий керівник – Юліана Бурда), Валентини Перловської (науковий керівник – Олександра Панкевич).

А ось 9 січня 2020 року в Червоній залі Київського інституту музики імені Р.М. Глієра найбільш рішучі та цілеспрямовані наші молоді музикознавці: студентка І курсу відділу теорії музики Тетяна Бабій, студенти ІІІ курсу відділу теорії музики Лілія Павлишак, Наталія Романишин, Вікторія Лісікевич та Оксана Романчук захистили свої наукові розробки на високому науковому рівні, продемонструвавши неймовірну силу волі, сценічну витримку і музичну ерудицію. Доповідь Тетяни Бабій на тему «Фортепіанна музика Миколи Ластовецького (на прикладі циклу «Легкі фортепіанні “переспіви” галицьких ягілок»)» викликала неприхований інтерес і побажання шановних членів оргкомітету щодо продовження роботи над творчістю композитора Миколи Ластовецького.

Варто зауважити, що цього року конференція «Молоді музикознавці» мала розширений (подвійний) склад оргкомітету – на засіданнях головували почесні гості – музикознавці, що колись брали участь у конференції як студенти чи аспіранти, а нині є впливовими постатями в українському музикознавчому просторі. У конференції взяли участь 88 студентів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) із 25 закладів вищої мистецької освіти всіх рівнів. Наші молоді музикознавці зайняли достойне місце серед доповідачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, переважно бакалавріату чи магістратури.

І за такою вагомою і високоповажною трибуною побували наші молоді науковці, доповіді яких залишили відгук в серцях членів оргкомітету з подальшими побажаннями наукового зростання та подальших зустрічей на засіданнях наступних конференцій «Молоді музикознавці».

Є чим гордитись і чого прагнути… Успіху в подальших наукових пошуках!!!

Оксана Рудавська,

викладач ДМК імені В. Барвінського

Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings