Наталія Кольга-Слободян: різнобарвна палітра творчості  (з нагоди ювілею піаністки і педагога)

Наталія Кольга-Слободян: різнобарвна палітра творчості (з нагоди ювілею піаністки і педагога)


Дрогобицькому музичному коледжу імені Василя Барвінського виповнюється – 75. Одночасно наближаються двадцять п’яті роковини присвоєння музичному освітньому закладу імені видатного українського композитора Василя Барвінського. Сьогодні це потужний навчально-мистецький центр із цікавими традиціями, багатими творчо-педагогічними здобутками, де навчається талановита молодь з різних куточків України. Цьогоріч святкує свій ювілей піаністка-педагог, багатогранна особистість – Наталія Кольга-Слободян, яка впродовж багатьох років активно працює на відділі спеціального фортепіано.

Наталія Кольга-Слободян належить до грона таких митців і педагогів, які вирізняються незалежністю мислення, оригінальністю, ініціативністю, педантичною строгістю, чесністю, працездатністю, ентузіазмом і особливим творчим горінням.

Народилася Н. Кольга у мальов­ничому, переповненому духом давнини місті Західного Поділля Кам’янець-Подільському, розташованому на лівій притоці Дністра – річці Смотрич. Тут відбулось перше знайомство з музикою у Кам’янець-Подільській музичній школі, де впродовж чотирьох років Н. Кольга навчалась по класу форте­піано у педагога Валентини Новицької. Усвідомлюючи талант своєї доньки, її бажання навчатись, праг­нучи дати їй добру фахову освіту, мати маленької піаністки – Тамара Хоптинська наважується віддати її на навчання до Львівської десятирічної музичної школи-інтернату (тепер це музична школа-інтернат ім. С. Крушельницької), яка стала важливою віхою у формуванні особистості, правдивою школою життя і врешті-решт тут відбувся вибір майбутньої професії – музиканта-педагога. Ці роки залишаються в пам’яті Н. Кольги як надзвичайно приємні, але й важкі, адже навчання відбувалось далеко від рідної домівки. Проте заняття у класі фортепіано в педагога Галини Довженко, удосконалення своєї майстерності, виконання все складнішого фортепіанного репертуару настільки захоплювали, що нівелювали усілякі побутові й життєві негаразди.

Закінчивши у 1968 році Львівську музичну школу-інтернат, Н. Кольга вступає до Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, де продовжується професійне, цілеспрямоване навчання в стінах цього поважного мистецького закладу на фортепіанному факультеті у класі відомого педагога, прекрасної піаністки, доцента Дзвенислави Стернюк – учениці видатних Володимири Божейко, Людмили Уманської та Олега Криштальського. Під час навчання в консерваторії відбувались процеси фахового зросту, нагромадження в репертуарі студентки все нових і нових імен знаних композиторів та їх музики. Хоч виконувані твори в навчальних програмах сприяли різнобічному вдосконаленню майстерності, все ж їм притаманні експресія виразу, темперамент, гострі емоційні контрасти, тобто ті почуття, які були близькі художній манері виконання молодої піаністки. Свідченням цього є програма випускного іспиту Н. Кольги у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка, до якої увійшли Прелюдія і фуга с-moll Д. Шостаковича, Соната f-moll Й. Брамса, Соната № 4 С. Прокоф’єва, Концерт № 3 для фортепіано з оркестром С. Рахманінова та Експресії А. Нікодемовича. Головою державної іспитової комісії був знаний піаніст, педагог Олександр Александров – завідувач кафедри спеціального фортепіано Київської консерваторії, який виділив талановиту випускницю і порадив продовжувати навчання.

Після закінчення консерваторії у 1973 році Н. Кольга розпочинає працю на посаді викладача фортепіано Дрогобицького музичного училища, а в 1974 році вступає до виконавської асистентури-стажування при Київській державній консерваторії ім. П. Чайковського в клас доцента Холодної Оксани Григорівни, учениці Олександра Гольденвейзера та Генріха Найгауза. Перший концерт у Києві став пам’ятним, адже слухачами талановитої піаністки були відомі виконавці і педагоги О. Шпот, О. Попіль, О. Алєксандров, Т. Кравченко, Є. Рябов, В. Воробйов. За роки навчання в Києві аспірантка Н. Кольга поставала перед слухачами на іспитах та концертах з широким і різноманітним репертуаром, в її програмах звучали твори Баха, Бетговена, Брамса, Прокоф’єва, Скрябіна, Рахманінова, Шостаковича та ін.

Незабутніми стали три вечори (Дрогобич, Львів, Київ), присвячені творчості Ваграма Бабаяна та особисте знайомство з вірменським композитором. У програмах цих концертів піаністка виконувала Сонату для двох фортепіано та Сонату для фортепіано і литавр композитора (після прочитання твору Камю «Сторонній»). З особливим задоволенням згадується виступ у Львові, адже серед слухачів був видатний український композитор Станіслав Людкевич.

У 70-80-х рр. XX ст. Н. Кольга активно концертувала. Володіння багатою звуковою палітрою і добрими технічними засобами давали можливість виконувати різно­манітний репертуар: монументальні твори, що вимагають точного почуття форми, мініатюри і ефектні віртуозні п’єси. Серед виконуваних у сольних концертах композицій хочеться виділити Прелюдії і фуги, Англійську сюїту d-moll Й.-С. Баха, Сонату № 30 E-dur, тв. 109 Л. Бетговена, Сонату с-moll Ф. Шуберта, Етюди-картини тв. 39 С. Рахманінова, Думки та Сонату № 7 С. Прокоф’єва, «Картинки з виставки» М. Мусоргського (улюблений твір піаністки). Всього не перелічити. Авторці публікації пригадується сольний виступ Н. Кольги в червні 1988 ро­ку в залі Дрогобицького музичного училища. Програму концерту складали такі композиції: Чакона Й. Баха-Ф. Бузоні, Музичні моменти тв. 94 Ф. Шуберта та Сонати тв. 10 № 3 і тв. 81 № 26 Л. Бетговена, які звучали класично строго і разом з тим піднесено-натхненно. Незабутнім є захоплення, яке отримала, слухаючи гру свого педагога. Художня манера піаністки відзначалася своєрідністю. Найпримітнішою була музична зосередженість. Інтерпретація виконуваних творів визначалася витонченим відпрацюванням деталей, продуманістю артикуляції, пишнобарвністю фортепіанної палітри, яскравістю звуку.

Упродовж 2005-2009 років Наталія Кольга-Слободян у фортепіанному ансамблі з Оленою Дмитрієвою виступала у трьох концертних програмах, продемонструвавши у виконанні оригінальних творів Й. Баха, В. Моцарта, Ф. Шуберта психологічне партнерське спілкування в ансамблі, тонке співвідношення виконавських партій, піаністичну майстерність, витончене і, водночас, повнозвучне й багатотемброве звучання інструментів.

Велетенською ділянкою творчої діяльності Н. Кольги-Слободян є педагогічна праця. Через клас викладача пройшли десятки учнів, які характеризувались різноманітним рівнем музичної підготовки та ступенем обдарованості. Надзвичайно вимоглива, принципова, енергійна, завзята у роботі, але разом з тим чутлива, доброзичлива та відкрита особистість, вона вміє зацікавити учнів, запалити їх ба­жанням до знань, відкривати їм найпотаємніші нюанси музики.

Як педагог-виконавець Н. Кольга-Слободян завжди є взірцем реального прикладу, живого показу, і сьогодні виступає в ансамблі зі співаками та виконавцями-інструменталістами. Колосальний педагогічний досвід викристалізувався в основні педагогічні принципи:

  • совісне і терпеливе ставлення до праці;
  • систематичність у заняттях;
  • педантичність, точність;
  • віра в те, що не існує недосяжних вершин, людина повинна розкрити в собі всі Богом дані таланти;
  • бездарних учнів не буває!

У своїх вихованцях педагог цінує вірність, наполегливість і волю. Майже кожного року кращі студенти класу Н. Кольги-Слободян виступають з сольними звітними концертами, виносячи на суд слухачів цікаві програми, ґрунтовно продумані й укладені педагогом, зважаючи на індивідуальні риси кожного юного виконавця, насичені творами різних стилів з обов’язковим включенням композицій сучасних композиторів і українських авторів. Серед таких студентських концертів варто згадати виступи Лариси Молчанової (1979), Наталії Ананенко, Олександри Німилович, Ірини Лешко (1984), Іоланти Давидчак (1987), Богдани Семків (1988, 1989), Галини Ковалюк (1988), Юрія Бервецького (1989), В. Яворської (1991), Вікторії Чумак (1993), Людмили Равлюк (1996), Марії Азізової (2000), Оксани Шимко (2005), Галини Чорній (2007), Ольги Дробиняк (2009, 2010), Уляни Созанської (2014), Наталії Нестерівської (2016). Цікавими та повчальними були тематичні вечори, організовані педагогом: присвячені творчості В.-А. Моцарта (1989, де виступали Б. Семків, Г. Ковалюх, І. Давидчак); концерт до 115-ліття від дня народження С. Рахманінова (1988, виконавці – В. Тодус, В. Яворська, Н. Михайлівська, Н. Дика, Б. Семків, Ю. Бервецький). Студенти класу Н. Кольги-Слободян завжди активно беруть участь у концертах, організованих фортепіанним відділом музичного училища, присвячених творчості українських та зарубіжних композиторів. Серед випускників класу педагога вирізняються успіхами у педагогічній праці: Т. Фойдер, В. Завгородня, О. Шимко, М.Ярмоленко, О.Іваник, Н.Сулій, О.Карпин, О. Юрчакевич, О. Антипова, А. Боднар, О. Попик, К. Тимик, М. Дмитришин, У.Гусєва; а також ті вихованці, які ще продовжують своє навчання – Д. Гомзяк, І. Лужецька, С. Бартків, О. Юрків, Т. Нуждяк, Д. Мисак.

Усю свою енергію викладачка скеровує на гармонійний багатогранний розвиток таланту учня. Плекаючи необхідні піаністичні навики і прийоми, завжди допомагає студентам розкривати зміст творів, поетичний образ, зробити аналіз форми і струк­тури композиції – мелодії, гармонії, ритму, поліфонії, фактури і т. ін. – тобто відкриває особливості музики та способи їх втілення.

Н. Кольга-Слободян зуміла прищепити любов до музичного мистецтва і своїм талановитим синам, які закінчивши Дрогобицьке музичне училище ім. В. Барвінського продовжили навчання. Старший – Юліан Слободян у 2004 році закінчив фортепіанний факультет Львівської музичної академії ім. М. Лисенка. Ще в дитячі і юнацькі роки став лауреатом конкурсів ім. Г. Нейгауза (Кіровоград, квітень 1996 р.) та ім. В. Бар­вінського (Львів, грудень 1996 р.), брав участь у двох турах конкурсу «The fifth International Higher School Music the fine art competition» (Краків, 1997 р.). Молодший син – Олександр Слободян закінчив диригентський факультет Львівської музичної академії ім. М. Лисенка (оперно-симфонічне диригування). Успіхи дітей, їх творчі пошуки, уподобання, захоплення підтримуються любов’ю, допомогою і порадами матері.

Н. Кольга-Слободян не обмежується замилуванням до музики й свого фаху, а цікавиться мистецтвом загалом, літературою, поезією, філософією, багато подорожує. В середині 90-х рр. XX ст. навчалася в Дрогобицькому катехитичному інституті, прагнучи пізнати науку Христа, розвинути в собі та своїх вихованцях всі три сили душі: розум, почуття і волю; стати доброю християнкою і в такому ж дусі виховувати учнів, несучи до них і релігійні правди, намагаючись, попри надання їм добрих фахових знань, допомагати розкривати відносини в сучасному суспільстві і проблеми, які виникають у повсякденному житті. Педагогічна і виконавська діяльність – дві нерозривні вітки багаторічної плідної праці майстра музичного виховання, піаністки Наталії Кольги-Слободян.

Бажаємо шановній Наталії Федорівні міцного здоров’я, нових відкриттів, творчих звершень, обдарованих студентів і свіжої енергії у популяризації музичного мистецтва!

Олександра Німилович,

доцент Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка,

член Національної спілки композиторів України

Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings