Відділ хорового диригування: безкраїсть почуттів у злеті голосів

Відділ хорового диригування: безкраїсть почуттів у злеті голосів


Відділ хорового диригування: безкраїсть почуттів у злеті голосів

«У найважчі періоди свого існування українське населення Дрогобиччини відзначалося високою національною свідомістю і культурними досягненнями. Саме праця на ниві духовного відродження стала рушійною силою життя українців, стимулом культурного розвитку краю, а хор як жанр музикування – виразником духовних запитів народу, його почувань, реального історичного буття»

У першій половині ХХ ст., коли офіційні державні установи Галичини служили цілям австро-угорської, а згодом польської експансії, українська музична культура змушена була боротися за своє існування. Основним засобом підтримки аматорів-музик, любителів музики стала організація співочих товариств як осередків національної музичної культури.

Головним чинником розвитку музичного життя Дрогобиччини було зростання національної самосвідомості, що виявилося у процесі організації культурно-просвітницьких і співочих товариств. Основною формою мистецького спілкування стала музика, зокрема хорова, що увійшла в різні сфери суспільного життя – громадсько-політичну, релігійну, навчальну та ін.

У першій половині ХХ ст., в період національних змагань українців, хоровий спів як найбільш доступний вид музикування серед усіх верств населення відіграв особливу роль у музичному житті Дрогобиччини. Численні хори, що виникли в регіоні в окреслений історичний період, мали своїм завданням розвиток української культури. Це повною мірою знайшло відображення в діяльності хорів церкви Пресвятої Трійці, “Боянів” у Дрогобичі та Бориславі, учнівських хорових колективів, просвітянських хорових гуртків, робітничих хорів товариств “Зорі” й “Робітничої громади”. Репертуар хорових осередків засвідчив панорамність естетичних зацікавлень, вирізнявся високохудожнім змістом. Хорові гуртки регіону популяризували передовсім досягнення українського музичного мистецтва та світової музичної класики.

До розвитку хорової справи Дрогобиччини найбільше спричинилися співочі товариства “Боян” у Дрогобичі та Бориславі, що розвинули масштабну діяльність у різних сферах музичного життя – концертній, освітній, видавничій, організаційній тощо. Важливу роль у піднесенні хорового життя відіграли також хорові колективи при освітніх закладах міста, просвітянські, робітничі хори, співоче товариство “Сурма”, молодіжні сезонні хори. Діяльність цих аматорських гуртків була спрямована не тільки на задоволення культурних потреб чи розвиток музичних здібностей українців, а й сприяла утвердженню національної самосвідомості, займала вагоме місце в суспільному і духовному житті.

Хоча концертне життя Дрогобиччини було засноване переважно на аматорському музикуванні, створення філій Музичного товариства ім. М.Лисенка та Вищого музичного інституту ім. М.Лисенка стимулювало процес професіоналізації музичного середовища в регіоні.

Бермес І.Л.

Анотація до роботи: Хорове життя Дрогобиччини

першої половини ХХ століття в контексті духовного розвитку Галичини

Саме діяльність цих інституцій стала підґрунтям успішного старту відділу хорового диригування, який діє від 1945р. – року заснування Дрогобицького музичного училища.

Сучасний відділ хорового диригування Дрогобицького музичного коледжу ім. В.Барвінського є справжнім сучасним освітнім центром зі своїми мистецькими та педагогічними традиціями. Підвалини професійного хорового співу на Дрогобиччині були закладені о. С.Сапруном, який провадив свою діяльність як керівник дрогобицької філії Вищого музичного інституту ім. М.Лисенка, дрогобицького «Бояну», займався педагогічною діяльністю в українській дівочій учительській семінарії СС Василіянок у Дрогобичі (зараз будівля Дрогобицького музичного коледжу).

Сьогодні навчальну, виховну та освітню роботу на відділі ведуть викладачі з великим педагогічним та практичним досвідом керівництва хоровими колективами. Це: заслужений діяч мистецтв України Ігор Циклінський; заслужені працівники культури України Ярослав Бондзяк, Володимир Гущак, Марія Гірняк; викладачі Людмила Гайдук, Валентина Циклінська, Оксана Хомик, Зоряна Глицька, Уляна Осередчук, Петро Мартинів, Оксана Карауш, Ірина Захарій; за сумісництвом працює доктор мистецтвознавства, професор Ірина Бермес, доцент Любомира Ластовецька, Лілія Дзиндзюра. Значний слід в історії відділу залишила Євгенія Бернацька. Очолює предметно-циклову комісію «Хорове диригування» Богдан Бондзяк. Щорічно на чотирьох курсах навчається орієнтовно п’ятдесят студентів.

Серцем відділу, звісно, є хоровий колектив, який є основою становлення диригента-хормейстера в навчально-виховному процесі. Традиційно в Дрогобичі завжди був високий художньо-виконавський рівень цього колективу, а біля його керма стояли диригенти високого штибу: П.Гречаніченко, І.Байцар, О.Цигилик, І.Циклінський, М.Ковальчук, М.Гірняк. Хором заочної форми навчання керували Н.Фінкіна (Пономаренко) та Г.Коваль.

Вперше про студентський хор коледжу громадськість заговорила під час керівництва ним знаної в Галичині диригентки Ірини Байцар. Педагог високого класу, диригент-епоха Ірина Василівна зуміла закласти міцні основи та навички мистецької аналітики, словом, ті підвалини, на котрих сформується майбутнє колективу.

При керівництві відомого в Україні хормейстера Олега Цигилика хор удосконалив вокально-хорові навики, збагатив репертуар українською національною класикою, підготував програми авторських концертів Миколи Колесси, Євгена Козака, виконував майже всю хорову спадщину Анатолія Кос-Анатольського. Сьогодні Олег Іванович Цигилик – заслужений діяч мистецтв України, професор Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка, з його іменем пов’язаний потужний розвиток хорового виконавського мистецтва на теренах Західної України у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.

Особлива роль в зростанні творчого потенціалу та популяризації творчих здобутків належить талановитому, енергійному та відомому в музичних колах України та Європи – диригенту Ігорю Циклінському. При його керівництві хор коледжу досяг високих творчих успіхів, здобув ряд перемог на всеукраїнських конкурсах. Найяскравіші сторінки в творчому житті хору – організовані І.Циклінським творчі поїздки та зустрічі з хорами музичних закладів міст Таллінна, Риги, Вільнюса, Львова, творча поїздка в Румунію.

Чимала заслуга в успіхах хору належить багатолітньому незмінному концерт­мейстеру, відомому музиканту – Володимиру Баб’яку, який відзначався надзвичайно високим рівнем артистичної індивідуальності, природнім хистом музиканта-імпровізатора, був наділений яскравим компози­торським талантом. Величезна кількість аранжувань та перекладів, зроблених В.Баб’яком, і дотепер затребувані в багатьох виконавських колективах різного складу, зокрема, і в хорових.

Творчі традиції керівників хорового колективу відділу продовжили диригенти-хормейстери Микола Ковальчук та Марія Гірняк, які розвивали в своїй диригентській діяльності та репертуарній політиці принципи своїх попередників.

Роботу хорового колективу останні двадцять шість років та диригентсько-хоровий відділ вже понад п’ять років очолює колишній випускник відділу хорового диригування коледжу – Богдан Бондзяк, якого характеризує висока вимогливість та професіоналізм. Про це свідчить розширення репертуару колективу з включенням у нього творів сучасних українських та зарубіжних композиторів, які є дуже непростими для виконання тому, що вимагають опрацювання надзвичайно складних вокально-хорових труднощів, характерних для партитур хорового виконавства XX століття. Слід відзначити, що рівень хорового колективу за останні роки був високо оцінений слухачами на різноманітних конкурсах, фестивалях, концертах, головами державних кваліфікаційних комісій. Своїми успіхами хор завдячує багаторічним концертмейстерам Володимиру Баб’яку та Ірині Пінчук.

За високі творчі досягнення та активну діяльність хор неодноразово нагороджувався грамотами, дипломами та подяками: Різдвяний міжнародний фестиваль (м.Відень, Австрія, 2006р.), І Міжнародний фестиваль «Хваліте Господа з небес» (2011р.), V Міжнародний фестиваль ім. о. Северина Супруна (2011р.), фестиваль духовної музики «Вгору серця» (м.Івано-Франківськ, 2012р.), фестиваль духовної пісні «AVE MARIA» (м.Кременець, 2013-2018рр.), фестиваль «Хваліте Господа з небес» (м.Львів, 2015р., м.Дрогобич, 2018р.), VIII Міжнародна пасхальна асамблея-2016 «Духовність єднає Україну» (м.Київ), XVI Міжнародний фестиваль «Сосновицькі дні музики знаної і незнаної» (м.Сосновець, Польща, 2017р.), XXV Міжнародний фестиваль віднайденої музики (м.Тарнув, Польща, 2018р.), VIII Всеукраїнський хоровий конкурсу ім. Миколи Леонтовича (м.Київ, 2018р.) та ін.

Під орудою Бондзяка Б.Я. хор взяв участь у фестивалі хорової музики «Східний камертон» (м.Сєвєродонецьк, 2019р.), який відбувався в рамках проєкту Українського культурного фонду. Студенти відділу разом з викладачами є активними учасниками обміну професійним досвідом у рамках проєкту «Змінимо країну разом» між нашим та Сєвєродонецьким коледжами.

За ініціативою Бондзяка Б.Я. на базі коледжу з 2014р. започаткований регіональний конкурс хорових диригентів серед студентів мистецьких навчальних закладів (Дрогобича, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода), який став щорічним.

Важлива роль у вихованні молодого хормейстера, його загальної музичної підготовки належить індивідуальній роботі кожного викладача відділу.

За роки роботи відділу хорового диригування дипломи з кваліфікацією «Керівник хору та вчитель музики» отримало більше 1000 випускників денної та заочної форм навчання. Серед них є теперішні директори музичних шкіл, керівники дитячих, народних та заслужених хорових колективів України.

Гордістю викладачів відділу та коледжу є ряд випускників, які високо несуть прапор музично-хорового мистецтва України. А саме:

 • далеко за межами України звучали пісні Бойківщини у виконанні ансамблю пісні та танцю “Верховина” під керівництвом одного з перших випускників відділу, композитора і фольклориста, заслуженого діяча мистецтв України Юліана Корчинського;
 • випускниця Ольга Бенч – народна артистка України, професорка, ректорка Київської академії мистецтв, лауреат премії ім. М.Лисенка, авторка фундаментальних праць з хорознавства, а в минулому – заступниця Міністра культури України та Генеральний консул України в Словаччині;
 • всесвітньо відомим камерним хором “Київ”, який за творчими досяг­неннями занесений в Книгу рекордів Гіннеса, керує заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, засновник щорічного фестивалю хорового співу в Україні «Золотоверхий Київ», музичний директор та художній керівник, його організатор – Микола Гобдич. Він проводить плідну роботу з розшифрування і видання забутих чи заборонених творів спадщини українського хорового мистецтва. У царині відродження національної духовної музики Миколу Гобдича можна назвати безумовним мистецьким лідером;
 • Юрій Курач – народний артист України, генеральний директор та художній керівник Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г.І.Майбороди. Як практик, має значний досвід роботи з мішаними, а найбільше – з суто чоловічими хоровими колективами. З 1995р. викладає у Національній музичній академії України ім. П.Чайковського, а з 2004р. – доцент кафедри хорового диригування;
 • Володимир Курач – заслужений діяч мистецтв України. З 1991 року працює диригентом Державної академічної чоловічої хорової капели України ім. Л.М.Ревуцького. Капела ім. Л.Ревуцького – єдиний в Україні професійний академічний чоловічий хор, що належить до найкращих творчих колективів країни;
 • випускник Зеновій Корінець працює професором кафедри музичного виховання, співу та хорового диригування Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. З 2016 р. – генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г.Верьовки. Нагороджений Міжнародним Орденом Святого Святослава III ступеня;
 • заслуженим авторитетом користується диригент Львівського національного оперного театру ім. С.Крушельницької та головний диригент Симфонічного оркестру Філармонікер австрійської агенції Да Капо Музікмаркетінг – Мирон Юсипович;
 • Христина Флейчук – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Львівської Національної музичної академії ім. М.Лисенка;
 • Андрій Дмитрович – викладач консерваторії в м.Торонто (Канада), який в свій час працював хормейстером Канадської капели бандуристів;
 • Степан Целюх – заслужений діяч мистецтв України, директор Дашавської школи мистецтв, керівник чоловічого муніципального хору «Каменяр» Стрийського району;
 • Василь Долішній – керівник та диригент хору Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка;
 • Віталій Загорбенський – соліст Львівського національного театру опери та балету ім. С.Крушельницької;
 • Василь Коваль – лауреат всеукраїнського конкурсу диригентів, хормейстер Львівського національного театру опери та балету ім. С.Крушельницької;
 • Андрій Карпінець – головний хормейстер ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України та керівник і диригент камерного хору «Пектораль» при Київському міському будинку вчителя.

А ще є безліч випускників, які натхненно працюють з різноманітними аматорськими, дитячими, церковними, професійними колективами, займаються педагогічною, науковою та громадською діяльністю. Це: В.Русов – керівник мішаного хору, викладач хорових дисциплін музичної школи, м.Бордо, Франція; М.Миронюк – керівник церковного хору, м.Нью-йорк, США; Т.Миронюк – диригент хору, м.Київ; В.Понайда – заслужений артист України, вокальна група «Belcanto»; В.Лобойко –хормейстер чоловічої хорової капели в храмі Київського монастиря; М.Басараб –артист чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького; Ю.Шуневич – керівник церковного хору, м.Франкфурт-на-Майні, Німеччина; о. Т.Коберинко – протоієрей, цензор Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ; С.Дольний – керівник хорового ансамблю Крехівського монастиря; Я.Пилипів – керівник хору Дашавської ДМШ; В.Хлиста – керівник хору Львівської духовної семінарії; В.Федишин – артист Ужгородського камерного хору «Саntus»; Л.Павліш – викладач кафедри музики і співу Чернівецького педагогічного університету ім. Ю.Федьковича, кандидат мистецтвознавства; О.Неспляк – керівник хору «Тавор» та дитячого хору Калуської ДМШ; Р.Завалкевич – співак, поет, автор власних пісень, кліпмейкер, м.Київ; Ж.Бугай – хормейстер та диригент хорової капели хлопчиків і юнаків «Дзвіночок» Київського палацу дітей та юнацтва; Я.Карпів – хормейстер чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького, м.Київ; С.Баркасі – викладач хорових та теоретичних дисциплін музичної школи, м.Ньїредьгаза, Угорщина; О.Колодій – музичний керівник та керівник хору початкової школи, м.Прага, Чехія; Н.Кулиняк– солістка Народного ансамблю «Джерела Карпат»; І.Желіховська – викладач диригування Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського; Г.Смолій – соліст хору оперного театру, м.Льєж, Франція; В.Надточей – оперна співачка, Італія; Р.Мачишин – керівник Народного хору студентів НУ «Львівська політехніка»; С.Гоба – хормейстер Галицького академічного хору; Я.Линів – викладач Бродівського педагогічного коледжу ім. М.Шашкевича; Ю.Дубинчук – начальник оркестру військової частини, м.Вінниця; П.Білецький – артист хору ім. Г.Верьовки; В.Кальченко – артист хору «Хрещатик», м.Київ, хору центрального радіо і телебачення України; Х.Голубінка – викладач хорових дисциплін Дрогобицького педагогічного університету ім. І.Франка; М.Маланяк – керівник дитячого хору «Кольорові голоси», м. Київ; В.Путятицький –артист хору центрального радіо і телебачення України; С.Герасимчук – керівник хору «Deogracias»; В.Черничко – хормейстер хору «Дударик»; В.Сорока – співак Львівської академічної хорової капели «Трембіта»; А.Павлик – хормейстер Львівської академічної хорової капели «Трембіта»; М.Мельничин – солістка оперного театру в Іспанії.

Це далеко не повний перелік випускників, які сьогодні жертовно працюють в галузі хорового мистецтва.

Навчально-виховна робота зі студентами плідно доповнюється талановитими педагогами-концертмейстерами. Це: І.Пінчук, А.Гончарова, Н.Рудавська, Т.Ляш, Р.Бурда, У.Німченко, О.Томашук, Н.Кльосова, О.Кривозірка, О.Гирчак, Л.Чайковська.

Останні два десятки років у музичному коледжі успішно працює жіночий хор піаністів, теоретиків та вокалістів, який своїм цікавим і різноманітним репертуаром збагачує палітру концертних програм коледжу та регіону. Завдяки творчій роботі хору та його енергійному керівнику Марії Гірняк (концертмейстер – Алла Гончарова) студенти інших відділів отримують додаткові знання з диригування, постави голосу, аранжування, читання хорових партитур та здобувають додаткову кваліфікацію “Керівник ансамблю”. Ряд випускниць – учасниць жіночого хору – продовжують навчання у закладах вищої освіти як хорові диригенти та диригенти-симфоністи, працюють з хоровими колективами. Яскравими представницями є випускниці фортепіанного відділу: Ірина Гірняк-Стасишин – диригент Львівського Національного театру опери та балету ім. С.Крушельницької, Уляна Созанська – перша жінка в Україні, яка очолила військовий оркестр.

Великим здобутком відділу та справжнім приводом для гордості є дитячий хор учнів школи педагогічної практики «Барвінок», керівником якого є Лілія Дзиндзюра (концертмейстер – Оксана Терлецька-Фиштик). На сьогодні цей колектив налічує приблизно 50 дітей. Хор є учасником багатьох фестивалів, а саме: відкритого дитячо-юнацького хорового фестивалю «Співаймо канон» (м.Львів, 2017, 2019р.), Всеукраїнського відкритого фестивалю хорового мистецтва «Жайвір скликає друзів» (м.Львів, 2018р.), Різдвяного фестивалю «Колядує Франкове Підгір’я» (м.Дрогобич, 2018, 2020р.) та лауреатом Обласного фестивалю-конкурсу хорових колективів серед учнів старших класів мистецьких шкіл Львівщини «Творимо, співаємо, радіємо…» (м.Львів, 2019р.). Колектив бере активну участь у культурно-мистецьких заходах навчального закладу, а саме: проекті-олімпіаді «В.Барвінський та М.Скорик», творчих зустрічах з композиторами Б.Фільц, В.Губою, поетом-піснярем В.Крищенком, урочистій академії, присвяченій 110-річниці від дня народження А.Кос-Анатольського.

Тож, як бачимо, творче життя відділу хорового диригування вирує, а педагогічний колектив, долаючи всі труднощі, продовжує працювати над вдосконаленням навчально-виховного процесу, методів розвитку творчих здібностей майбутніх диригентів-хормейстерів, які будуть гідно примножувати диригентсько-хорову славу України.

Богдан Бондзяк,

голова ПЦК “Хорове диригування”

Юрій Чумак,

директор ДМК ім.В.Барвніського

Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings