Відділ теорії музики: минуле і сьогодення

Відділ теорії музики: минуле і сьогодення


( 75-річчю заснування навчального закладу

та 55-річчю відділу теорії музики присвячується)

У травні 2020 році Дрогобицький музичний коледж, а впродовж багатьох років державне музичне училище, відзначатиме свій знаменний ювілей – 75-річчя заснування та 25-річчя присвоєння йому імені Василя Барвінського. З особливим піднесенням зустрічає цю подію педагогічний колектив музично-теоретичного відділу, адже виповнюється ще й 55 років з моменту заснування нашого відділу. Це чималий відрізок часу, значна частина педагогічного і життєвого шляху, насиченого найрізноманітнішими подіями.

Відділ теорії музики розпочав свою роботу у 1964 році і сьогодні пишається багаторічними традиціями, розвиненою матеріально-технічною базою, вагомим досвідом у підготовці кваліфікованих молодших спеціалістів.

З певною регулярністю відділ збагачувався високопрофесійними музикантами-педагогами, значущість та потужність діяльності яких усвідомлюється з позицій літ. Дехто з них викладав в училищі лише короткий час – В.Анненков, В.Загорцев, С.Томльонов, але вони залишили яскравий слід у формуванні відділу, стимулюючи колектив до нових професійних та художніх здобутків. Інші – працюючи впродовж багатьох років, здобули авторитет серед учнів та викладачів. Десятиліттями, спілкуючись між собою, ми постійно вчимося, створюючи загальні підвалини бачення музично-виховного процесу. Це своєрідна скарбниця, в яку вкладали свій талант і досвід багато людей нашого відділу. Ми згадуємо з великою пошаною, вдячністю і теплотою прекрасних людей, своїх друзів, наставників, колег – О.Нижника, Н.Височанську, А.Мельник, О.Ярка, В.Пилипюк, Я.Бодака, Н.Мойсеєнко, яких на жаль сьогодні вже немає серед нас.

Завідувачами відділу в різні періоди були Р.Блажкевич, В.Пилипюк, Я.Бодак, М.Ластовецький.

З 1984 року з метою оптимізації навчально-виховного процесу відбувся розподіл відділу на два навчально-виховних підрозділи: циклова комісія теорії музики та циклова комісія музичної літератури, якими завідують О.Дмитрієва та Л.Соловей. У поточній роботі циклові комісії працюють як окремі адміністративні підрозділи, однак їхня діяльність об’єднується спільними засадами, освітніми завданнями у вихованні музиканта.

Впродовж багатьох років колектив формувався професійно, зростав, окреслював своє творче обличчя. Зараз на відділі працюють 20 педагогів, різних за віком, стилем роботи, але єдиних у прагненні дати глибокі знання, виховати національно свідому людину. Всі разом вони доповнюють один одного, а разом – це справжній високопрофесійний загін викладачів.

Основу відділу складають викладачі зі значним стажем педагогічної роботи, які виховали величезну когорту випускників, що працюють у різних куточках України та за її межами.

Це викладачі з досвідом, працьовиті, талановиті, справжні фахівці своєї справи. Серед них – М.Ластовецький, В.Грабовський, О.Дмитрієва, С.Кальченко, Н.Макуцька, Л.Соловей, О.Сеник, О.Криницька, Л.Щурик, М.Стецула, Г.Шимоняк, У.Хомандяк. Тривалий час працювали в коледжі Л.Миронишина, Ю.Сидоряк, Т.Кузнєцова, О.Зинич, С.Кушнір.

Гідним поповненням відділу є викладачі молодшого покоління, наші колишні випускники – Н.Семків, З.Лельо, І.Мартинів, А.Велика, О.Строкун, О.Рудавська, Ю.Бурда.

Серед випускників відділу слід відзначити: Б.Луканюк – музикознавець, кандидат мистецтвознавства, професор, багаторічний завідувач кафедри музичної фольклористики ЛНМА ім. М.Лисенка, член НСКУ; Я.Бодак – етномузиколог, автор багатьох праць та статей в галузі фольклору, член НСКУ; Б.Сюта – доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.Чайковського, лауреат премії ім. М.В.Лисенка, науковий секретар Інституту музичного фольклору та етнології національної академії наук України ім. М.Рильського, проректор Київської академії мистецтв, член НСКУ; В.Сивохіп – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, лауреат державної премії України ім. М.Лисенка, генеральний директор Львівської національної філармонії, художній керівник та диригент камерного хору Глорія, директор Міжнародного фестивалю сучасної музики Контрасти; Р.Стельмащук – кандидат мистецтвознавства, доцент ЛНМА ім.М.Лисенка; А.Карпінець – доцент кафедри академічного диригування КНУКМ; О.Путятицька – завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат мистецтвознавства, доцент НМАУ; Л.Путятицька – аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.Чайковського; З.Ластовецька – кандидат мистецтвознавства, доцент ЛНМА ім. М.Лисенка; Л.Федоронько – кандидат мистецтвознавства, доцент Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І.Франка; А.Славич – старший викладач, завідувач методичним об’єднанням викладачів музично-теоретичних дисциплін Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім.І.Франка; керівниками мистецьких шкіл регіону стали – Г.Лемех, І.Олійник, І.Квик.

Переважна більшість студентів відділу визначає свою спрямованість до теорії музики ще в період навчання в музичній школі. Опановувати цю спеціалізацію престижно і перспективно. Грунтовні знання з музично-теоретичних предметів, які отримують під час навчання студенти не тільки спеціалізації «Теорія музики», але й виконавських відділів дають змогу нашим випускникам продовжувати вдосконалюватись у закладах вищої освіти України і займатися науковою роботою. Базові професійні знання з теоретичних дисциплін тут здобували майбутні науковці у галузі музичного мистецтва – О. Бенч, Ю.Медведик, М.Михаць, С.Димченко, М.Кисилевич-Тейлор, В.Федоришин, О.Катрич, Т.Молчанова, Н.Дика, О.Дитчук, Л.Садова, Я.Ношин, А.Душний, О.Німилович, У.Молчко, І.Фрайт, Ю.Чумак, О.Бобечко, В.Салій, Р.Михаць. І цей список можна продовжувати.

За час існування відділу викладачами вироблені ефективні форми і методи організації навчально-виховного процесу: лекції, дискусії, семінари, мультимедійні презентації, виступи з цікавими повідомленнями перед різною аудиторією, колоквіуми, публічний захист курсових робіт, зустрічі з цікавими людьми, залучення до роботи обласного семінару викладачів ДМШ, організація концертно-просвітницьких заходів тощо.

Навчально-методична робота відділу спрямована на вдосконалення викладання музично-теоретичних предметів. Викладачі циклових комісій постійно здійснюють методичну роботу із забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами, оновлюють і розробляють авторські програми з урахуванням сучасних вимог, методичні посібники та рекомендації з проведення практичних занять і самостійної роботи студентів, комплексні контрольні роботи, виступають із доповідями на науково-методичних конференціях. Численні методичні розробки, напрацьовані викладачами-теоретиками, є корисним і цікавим матеріалом, який широко застосовується у навчальному процесі та спрямований на оптимізацію процесу навчання та виховання студентів. Сучасні інтерактивні технології впевнено увійшли у навчальний процес та стали звичним явищем для викладачів та студентів.

Викладачі відділу активно займаються і науковою роботою, яка спрямована на дослідження історичних та теоретичних мистецьких проблем, а також розробки ефективних методик у сфері викладання музично-теоретичних дисциплін.

Наш відділ став організатором та активним учасником щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури)», матеріали якої виходять друком та сприяють розвитку українського музичного мистецтва.

Кожного року викладачі і студенти відділу активно беруть участь у чисельних культурно-мистецьких заходах, Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах (Львів, Хмельницький, Київ, Харків, Сєвєродонецьк, Дніпро), публікують наукові й науково-методичні праці.

В навчальному закладі діє кімната-музей В. Барвінського, на базі якої відбуваються знакові мистецькі та наукові заходи, проходять екскурсії для студентської молоді. Хранителькою музею є викладач-методист відділу Л.Щурик. Його діяльність заслуговує окремого дослідження і буде висвітлена незабаром.

Студенти теоретичного відділу знайомляться із системами сучасного дитячого музичного виховання, проходять педагогічну і лекторську практики. Важливою сферою реалізації творчого потенціалу студентів є концертно-просвітницька діяльність – проведення під керівництвом педагогів музично-тематичних вечорів та лекцій-концертів.

75-літній ювілей Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського викладачі відділу теорії музики зустрічають значними досягненнями в педагогічній, науковій, музично-громадській діяльності. Щоденною кропіткою працею роблять свій посильний внесок у розвиток української музичної культури та з оптимізмом дивляться в майбутнє.

Олександра Дмитрієва, Лариса Соловей,

голови циклових комісій відділу теорії музики

ДМК імені В.Барвінського

Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings