Відділ загального фортепіано:  від історії до сучасності

Відділ загального фортепіано: від історії до сучасності


Музика в Україні завжди була національним духовним скарбом. Багато талановитих митців дбайливо плекали традиції народного співу та інструментального мистецтва, що згодом стало причиною невпинного зростання якості професійної освіти у повоєнні часи.

Сімдесятип’ятирічний шлях Дрогобицького музичного коледжу – це блискуча сторінка історії нашого музичного мистецтва. Багато студентів і педагогів є гордістю не тільки української музики: вони відіграли роль у розвитку світової музичної культури.

Звідси, з центру музичної науки і культури, простягнулися творчі ниточки у найрізноманітніші куточки нашої Країни.

У комплексі навчальних дисциплін музичних коледжів, покликаних формувати всебічно розвиненого музиканта-професіонала, важливу роль відіграє клас загального фортепіано. Тут викладач-педагог виховує у студента розуміння високої суспільної ролі мистецтва, любов до народної музики, до творчості українських і світових композиторів-класиків, розширює музичний світогляд студентів, поглиблює музично-історичні та теоретичні знання, всебічно розвиває почуття відповідальності, волю до здолання труднощів, творчу активність, враховуючи індивідуальні особливості студента.

В історії циклової комісії загального фортепіано нашого коледжу закарбувалися такі імена, як Л.Мішньова, І.Сологуб, О.Микласевич, Т.Фойдер, М.Ференцович, які стали першими викладачами цього відділу. Завідувачем відділу 1963-1972 рр. був Микласевич Олег Вікентійович талановитий музикант і педагог. Він випустив цілу плеяду молодих митців і успішно розвивав традиції українського музичного мистецтва.

Свій внесок у розвиток відділу загального фортепіано в 1972-1974 рр. зробила його тодішня очільниця Бринич Марія Остапівна (випускниця Х. Сковронської, закінчила ЛНМА ім. М. В. Лисенка у 1971 р. у класі проф. К. Колесси-Гелитович). Вона продовжувала розвивати та вдосконалювати кращі педагогічні традиції свого попередника і намагалась внести новизну й професіоналізм у виконання творів студентами на іспитах та академконцертах. Опираючись на репертуар українських композиторів, Марія Остапівна розширювала світогляд та оновлювала репертуар своїх студентів.

У 1974-1984 роках відділ очолила Гайдук Людмила Омелянівна (закінчила Саратовський музично-педагогічний інститут (1968 р.) та ЛНМА ім. М. В. Лисенка (1991 р.)). Видатний педагог створила на відділі сприятливі умови для всебічного розвитку творчого потенціалу викладачів та студентів. У цей період прийшли працювати на відділ загального фортепіано: І.Галицька, Б.Жукевич, С.Далека, А.Кондратьєва, О.Томашук, В.Юдашкін, О.Ліщинська, С.Грабовська, У.Ратальська, О.Мазур.

Характерною ознакою було те, що поряд з викладацькою майстерністю вони працювали концертмейстерами і змогли свої кращі виконавські навички передати студентам.

З 1984 по 2000 рік завідувачкою відділу була Ільчишин Марія Миколаївна (випускниця Х. Сковронської, закінчила ЛНМА ім. М. В. Лисенка у 1968 р. у класі проф. І. Крих). Вона послідовно закладала професійний фундамент у становленні цілої плеяди молодих музикантів. На відділі розпочинають роботу молоді і перспективні викладачі: І. Пінчук, Р.Бурда, У.Німченко, А.Мішаніна, Н.Хом’як, Т.Фойдер, Н.Кльосова, В.Чумак.

З 2000 року відділ очолила молодий, досвідчений педагог і виконавець, лауреат Республіканського і Міжнародного конкурсів піаністів Мішаніна Анжела Валеріївна (випускниця М.Бурцева, закінчила Київську національну музичну академію ім. П.Чайковського, клас заслуженого діяча мистецтв України проф. А.Гудька). Наслідуючи кращі художньо-мистецькі традиції своїх учителів, вона наполегливо працює в галузі науково-методичного забезпечення навчального процесу, комплексного і всебічного розвитку музиканта-виконавця, що слугує постійному зростанню творчого потенціалу відділу.

Потужний склад відділу сьогодні об’єднує музикантів різних шкіл і поколінь, які ведуть активну виконавську і науково-методичну роботу. Це викладачі, які являють собою основний склад відділу: Р.Бурда, Ю.Бурда, І.Бартків, Б.Жукевич, М.Ільчишин, Н.Кльосова, Р.Кость, О.Кривозірка, О.Мазур, А.Мішаніна, У.Німченко, І.Пінчук, Т.Фойдер, Л.Чайковська, В.Чумак. Викладачі за роки роботи створили власну виконавську школу й підготували велику кількість високоякісних фахівців. Ще однією особливістю нашого відділу є наявність педагогічних династій, які яскраво представлені викладачами відділу, – Ю.Бурдою, Н.Кльосовою, Т.Фойдер, І.Бартків, В.Чумак. Незважаючи на те, що на відділі загального фортепіано викладають представники різних поколінь, виконавських і педагогічних шкіл, усіх об’єднує високий професіоналізм, відповідальне ставлення до учнів, майбутніх представників українського музичного мистецтва.

За час роботи на відділі було організовано і проведено цілу низку заходів: звітні й тематичні концерти, концерти-лекції, презентації нотних збірників композиторів Західного регіону. Прикладом цього стали концерти з творів композиторів М.Ластовецького (підготували І.Пінчук, У.Німченко), М.Степаненка, композитора української діаспори у США І.Ліщинського (підготували Р.Бурда, І.Пінчук, А.Мішаніна, У.Німченко), концерт-лекція «Танцювальні жанри: від старовини до сучасності» (організували і провели викладачі відділу В.Чумак, А.Мішаніна, Т.Фойдер), «Фортепіанні твори М.Ластовецького» (підготувала Н.Кльосова), презентації нотних видань М.Степаненка, І.Ліщинського, М.Ластовецького, Б.Пасічника, М.Гев.

Безперервність зв’язку навчального процесу з виконавською діяльністю втілена викладачами у низці цікавих і нових ідей, що знайшли своє втілення в концертних програмах. Неодноразово у складі фортепіанних ансамблів виступають В.Салій – Т.Фойдер; А.Мішаніна – Т.Фойдер, разом зі своїми учнями виходять на сцени викладачі І.Пінчук, Р.Бурда, І.Бартків, О.Мазур, Б.Жукевич, У.Німченко та Н.Кльосова. Концертна діяльність відділу не обмежується рамками коледжу. Викладачів та студентів запрошують виступати в музичних школах міст Стебника, Стрия, Самбора, Сколе, Дрогобича, Борислава, Болехова, Львова та інших музичних школах регіону та сусідніх областей. Керівництво коледжу отримувало і отримує численні листи та подяки за проведену викладачами відділу роботу.

Активну участь у науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівня беруть викладачі відділу А.Мішаніна, О.Мазур, Р.Бурда, І.Пінчук, У.Німченко, Л.Чайковська, Т.Фойдер, В.Чумак. До наукової роботи влилося молоде покоління викладачів. Ю.Бурда за нетривалий час роботи на відділі має ряд друкованих праць та статей у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Завідувачкою відділу А.Мішаніною був організований виступ викладачів і студентів на ТРК «Алсет». Їхні виконання творів записувались також на радіо «Франкова земля», створено цікаву передачу про роботу відділу загального фортепіано і про його історію.

Сузір’я яскравих індивідуальностей викладацького складу відділу визначає суттєві успіхи спільної праці. Активна наукова робота, виконавська діяльність, майстер-класи в різних навчальних закладах здобули заслужене визнання. Блискучі творчі досягнення демонструють численні вихованці нашого відділу і щорічно виступають зі звітними концертами у музичних школах.

У 2015 році ініціативною групою викладачів (Р.Бурда, О.Мазур, І.Пінчук, У.Німченко, А.Мішаніна) у видавництві «Посвіт» випущений збірник «Твори українських композиторів у класі загального фортепіано», який був рекомендований Вченою радою ЛНМА ім. М.В.Лисенка та Навчальним методичним центром Міністерства культури України для впровадження у навчання в музичних коледжах України. Це видання набуло популярності не тільки в нашому закладі, а й за кордоном. У своїй роботі його використовують викладачі Італії, Польщі, Іспанії та Північної Америки.

Викладачі відділу загального фортепіано проводять велику роботу і своїм прикладом заохочують студентів та інших молодих викладачів до творчої праці. Різнобічні напрямки діяльності відділу відрізняють бездоганний професіоналізм і постійна творча енергія, що відзначають великі здобутки та потужну перспективу масштабних векторів подальшої роботи.

Анжела Мішаніна,

голова ЦК загального фортепіано ДМК ім. В.Барвінського

Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings