Рейтинг осіб

Рейтинг осіб у КЗ ЛОР Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В.Барвінського

Рейтинг осіб формується за результатами семестрового контролю та впорядковуються за незростанням рейтингового балу за відповідним курсом денної форми навчання.

У разі здобуття за результатами семестрового контролю кількома студентами однакового рейтингового балу першочергово враховуються додаткові критерії:

1) оцінка зі спеціального класу;

2) участь у концертній, громадській та спортивній діяльності;

3) кількість оцінок “задовільно” за результатами семестрового контролю.

При неможливості визначення місця в рейтингу за цими додатковими критеріями рішення ухвалює стипендіальна комісія.

За грубе порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку студент може бути позбавлений академічної стипендії на термін від одного місяця до закінчення навчального семестру за обґрунтованим рішенням стипендіальної комісії.

Стипендіальною комісією розглянуто 6 рейтингів успішності студентів за кожним курсом.

Згідно з лімітом стипендіатів, затвердженим педагогічною радою Дрогобицького музичного фахового коледжу ім. В.Барвінського, на рівні 45%, стипендію мають отримувати студенти, які зайняли вищі місця у рейтингу.

Курс Всього студентів станом на 01.01.2024 р. Ліміт стипендіатів (осіб)
І (3 р.н.) 10 4
ІІ (3 р.н.) 9 4
ІІІ (3 р.н.) 3 1
І 71 31
ІІ 45 20
ІІІ 58 26
ІV 63 28

Рейтинг успішності студентів I курсу денної форми навчання (3 р.н.)

Рейтинг успішності студентів ІI курсу денної форми навчання (3 р.н.)

Рейтинг успішності студентів ІIІ курсу денної форми навчання (3 р.н.)

Рейтинг успішності студентів І курсу денної форми навчання

Рейтинг успішності студентів ІI курсу денної форми навчання

Рейтинг успішності студентів ІII курсу денної форми навчання

Рейтинг успішності студентів ІV курсу денної форми навчання

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування