Фортепіано

Голова ЦК О.Денис

Спеціалізація «Спеціального фортепіано» була відкрита у 1959 році. Одним з перших викладачів-піаністів та завідувачем відділу був вихованець Стрийського філіалу вищого музичного інституту ім. М.Лисенка О.Микласевич – людина високої культури, чудовий музикант, талановитий педагог-піаніст, який виховав низку майбутніх викладачів фортепіано, серед яких викладачі ДМК – Л.Солецька-Кульчицька, Л.Лещенко.

По-справжньому великого підйому і професійного розквіту дрогобицька фортепіанна школа отримала з приходом на роботу Х.Сковронської – в подальшому (1960-2000) багаторічного керівника фортепіанного відділу. За роки своєї педагогічної діяльності Х.Сковронська виховала сотні учнів-піаністів, зробивши таким чином неабиякий внесок у справу розвитку освіти та музичної культури. Пліч о пліч з нею у ДМК на ниві фортепіанного мистецтва працювали і працюють далі її колишні випускники: М.Бринич, Г.Гервазюк, Т.Ляш, Ю.Кузняк, Л.Федак, М.Ільчишин, О.Головчак, В.Юдашкін.

Х.Сковронська користувалися заслуженим авторитетом як в нашому коледжі, та за його межами. До неї, як до викладача-методиста, часто зверталися за порадою викладачі-піаністи з різних ДМШ цілої Львівської області. Вона постійно була членом журі дитячих фортепіанних конкурсів, дбайливо та уважно ставилася до питань виховання підростаючого покоління піаністів.

Становленню і розвитку дрогобицької піаністики протягом 1960-1980-х р.р. в значній мірі сприяла високопрофесійна педагогічна діяльність викладачів: А.Калініна, М.Лугової, Л.Зарицкої, Л.Сковронської, Є.Косинської, М.Бринич, Л.Лещенко, М.Ільчишин, В.Козлової, М.Бурцева, Ю.Кльосова, Е.Чехаровської, Н.Шайжиної, М.Феньвеші, Н.Слободян, П.Чайковського, Р.Кость, Я.Гольдберга.

Особливою творчою ініціативністю, результативністю відрізнялась діяльність викладачів В.Козлової та Ю.Кльосова – піаністів з яскравою артистичною індивідуальністю та унікальним педагогічним талантом.

В.Козлова, закінчивши Львівську державну консерваторію ім. М.Лисенка (клас професора М.Крих-Угляр), працювала на посаді викладача спеціального фортепіано в ДМК з 1965-го по 2000 рік. Студенти її класу завойовували призові місця на міжнародних фестивалях та республіканських конкурсах молодих виконавців, її випускники навчалися у Київській Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського, Львівській державній музичній академії ім. М.В.Лисенка, консерваторіях міст Москви, Астрахані та інших. У ДМК ім. В.Барвінського викладали та на даний час продовжують працювати її випускники: Б.Жукевич, Р.Бут, Л.Боднар, Н.Кльосова, Л.Садова, М.Бучковська, О.Терлецька-Фиштик, О.Фатільнікова.

Ю.Кльосов – випускник Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (класу доцента С.Дайча), працював в Дрогобицькому музичному коледжі з 1961 по 1992 р. Його методика викладання відрізнялась яскравою артистичністю, опорою на образно-художню уяву, була зорієнтована на романтичний інтонаційний ідеал. Делікатний, коректний, чуйний у ставленні до студентів, Ю.Кльосов був взірцем людини і музиканта для своїх студентів. В ДМК працюють його вихованці: Є.Лемех, О.Мазур, В.Базель, Л.Чайківська, О.Райнігер.

Своєю довготривалою плідною педагогічною працею на цикловій комісії спеціального фортепіано в ДМК ім. Барвінського відрізняються викладачі Є.Косинська, М.Бринич, Н.Слободян, які дотепер активно і творчо працюють на ниві виховання піаністичної молоді. З їх класів виходять талановиті, професійно навчені піаністи, які працюють у ДМШ України та зарубіжжя. Багато хто з їхніх випускників успішно продовжували навчання в українських та зарубіжних вищих музичних закладах, потім повертались працювати у рідний коледж.

Так, багато випускників класу Є.Косинської, яка викладає в ДМК ім. Барвінського вже пів-століття, продовжили навчання у музичних вузах України, Польщі, США; в коледжі нині працює випускниця її класу, яка закінчила аспірантуру КДМА ім. П. Чайковського – О.Дмитрієва.

З випускників класу М.Бринич, які в різний час навчались у ЛДМА, в ДМК ім. Барвінського нині працюють: У.Німченко, О.Корчинський, Р.Бурда. Серед викладачів нашого коледжу є випускники – класу Н.Слободян: І.Пінчук, І.Бартків, В.Салій, Т.Фойдер; класу М.Ільчишин – І.Сосяк, Л.Панкевич; класу П.Чайковського – О.Король, А.Гончарова; класу М.Бурцева – А.Мішаніна; класу Р.Кость – Н.Рудавська.

Протягом 1960-1990р.р. на фортепіанному відділі ДМК була розгорнута велика методична і концертно-просвітницька робота з залученням провідних педагогів-піаністів з центральних музичних вузів тодішнього СРСР: Є.Малініна, В.Горностаєвої, Т.Ніколаєвої, Р.Керера, Ю.Лисиченка, Ю.Слєсарєва (Московська державна консерваторія ім.. П.Чайковського); Т.Рощиної, В.Козлова (Київська державна консерваторія ім.. П.Чайковського); О.Ейдельмана, М.Крушельницької, Ю.Хурдєєвої, П.Юрженка (Львівська державна консерваторія ім. М.Лисенка).

Педагоги-піаністи старшої генерації поступово передавали естафету творчої і високопрофесійної діяльності наступному поколінню піаністів, які прийшли працювати на фортепіанний відділ ДМУ наприкінці 70-х – початку 80-х років: Є.Лемеху, Т.Ляш, Р.Буту, Ю.Куньчику, Л.Шраєр, М.Стеник, О.Мундяк, Н.Рудавській, Л.Пагуті, Д.Павлик, Ю.Кузняку, Л.Боднар, Л.Федак, В.Базель, Л.Садовій, Л.Солецькій, О.Штурко, О.Веселовській, Г.Гервазюк, Л.Стецик, М.Бучковській, І.Сосяк, Л.Панкевич, О.Корчинському, Є.Журавському.

Ці викладачі удосконалили свій талант багаторічною педагогічною діяльністю і невпинною роботою над самовдосконаленням, вже протягом 90-х–2000 р.р. добиваються значних професійних успіхів по вихованню піаністичної студентської молоді, доказом чого є успішні виступи дрогобицьких студентів-піаністів на державних іспитах, при вступі у музичні вузи, в концертах, фестивалях, конкурсах тощо.

Так, низка випускників класу О.Мундяк навчалися у ЛДМА ім. М.Лисенка. З них Н.Коберинко та Ю.Гошко працюють на відділі спеціального фортепіано в нашому коледжі. У ЛДМА ім. М.Лисенка, ХНУМ ім. І.Коляревського, ОНМА ім. А.Нежданової, КНМА ім. П.Чайковського продовжують навчання (або вже закінчили) випускники класів Л.Садової, Л.Пагути, Г.Гервазюк, Т.Ляш, О.Штурко, Д.Павлик, О.Корчинського, І.Сосяк.

З метою більшого вдосконалення викладання профілюючих предметів на фортепіанному відділі: спеціальності, методики викладання гри на фортепіано, педагогічної практики, концертмейстерського класу, камерного ансамблю тощо, наприкінці 70-х років на фортепіанному відділі утворилися дві предметно-циклових комісії: спеціального фортепіано і концертмейстерського класу та камерного ансамблю. На даний час цикловою комісією спеціального фортепіано керує викладач вищої категорії О.Денис (з 2017 р.)

Молода генерація педагогів, колишніх випускників ДМК, яка прийшла працювати на фортепіанний відділ після 1990-х років активно приєдналася до викладацької, виконавської та науково-методичної діяльності на ЦК спеціального фортепіано: О.Терлецька-Фиштик, Н.Коберинко, О.Король, О.Денис, О.Дмитрієва, О.Фатільнікова, Ю.Гошко.

Викладачі ЦК всіляко підтримують та ініціюють інтерес студентів фортепіанного відділу до спеціальних предметів. Так, крім обов’язкової регулярної планової перевірки знань студентів-піаністів з профілюючих предметів, була розгорнута велика позаурочна методична робота: постійно організовуються творчі зустрічі з студентами кафедр спеціального фортепіано Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка та їхніми викладачами: О.Криштальським, М.Крих-Угляр, М.Крушельницькою, Л.Крих, Н.Кашкадамовою, Й.Ерменем, О.Рапітою, О.Пилатюк, Г.Блажкевич, М.Драганом, І.Пижик, Е.Чуприк, Т.Мілодан та Харківського Національного університету мистецтв ім. І.Котляревського Ю.Поповим. Організовуються і проводяться звітні концерти студентів фортепіанного відділу в рідному коледжі, в ДМШ та ДШМ Дрогобицького куща. Циклові комісії фортепіанного відділу постійно ініціюють проведення в коледжі тематичних концертів, які присвячені пам’ятним датам. Концерти з фортепіанної творчості Й.С.Баха, Г.Ф.Генделя, Д.Скарлатті, С.Рахманінова, М.Лисенка, С.Людкевича, В.Барвінського, М.Колесси, А.Кос-Анатольського, Р.Сімовича, М.Степаненка, Л.Дичко, М.Ластовецького, Г.Ляшенка, М.Скорика, Ю.Фільц, Ю.Луцюка та ін. виявились не тільки корисною просвітницькою акцією з педагогічної точки зору, але й стали своєрідними мистецько-пропагандистськими подіями регіонального масштабу. Студенти фортепіанного відділу постійно виступають з сольними програмами й в інших творчих мистецьких акціях, що проходять в різних містах області.

Особистий виконавський внесок зробили викладачі фортепіанного відділу у концертне життя міста Дрогобича і регіону в цілому, виступаючи з сольними програмами та у складі камерних ансамблів. Тривалою була концертна діяльність викладача Н.Слободян (закінчила аспірантуру при КДК ім. П.Чайковського), яка протягом 70-80-х р.р. виступала з сольними концертами. Відзначились сольними виступами з фортепіанними творами європейських класиків та українських композиторів: Ю.Кльосов, М.Бурцев, Є.Косинська, Л.Садова, О.Корчинський, О.Райнігер, О.Король, О.Дмитрієва; виступами у фортепіанних дуетах: В.Козлова-М.Бурцев, Л.Боднар-Л.Пагута; О.Штурко-М.Бучковська, Л.Садова-Б.Сюта; в концертах камерно-інструментальної музики: Є.Косинська, Е.Чехаровська, Н.Слободян, Л.Шраєр, Л.Пагута, Л.Садова, Є.Журавський, О.Терлецька.

До позаурочної роботи зі студентами можна віднести й роботу викладачів по підготовці студентів до участі у фортепіанних конкурсах. Так, ставали лауреатами та дипломантами в різні часи на міжнародних, всеукраїнських та регіональних, обласних фортепіанних конкурсах студенти класів викладачів: В.Козлової, Ю.Кльосова, М.Бринич, Є.Косинської, О.Мундяк, Л.Садової, О.Штурко, О.Терлецької-Фиштик, І.Сосяк.

Викладачі фортепіанного відділу виступають на обласних семінарах піаністів ДМШ. Так, в різні часи з методичними доповідями та майстер-класами на семінарах обласного методичного об’єднання виступали викладачі: Х.Сковронська, Є.Косинська, П.Чайковський, М.Бурцев, М.Бринич, Л.Боднар, Л.Садова, Л.Федак, І.Сосяк, О.Терлецька-Фиштик, О.Мундяк, Л.Пагута, О.Денис. Плідним результатом цієї методичної та профорієнтаційної діяльності колективу фортепіанного відділу є конкурси під час вступних іспитів на фортепіанний відділ ДМУ ім. Барвінського.

Фортепіанний відділ ДМК ім. В. Барвінського пишається своїми колишніми вихованцями, які нині є відомими музикантами-виконавцями, викладають у вищих навчальних закладах України та зарубіжжя. Це: Заслужена артистка України, провідний концертмейстер Національного оперного театру в м. Києві – С.Орлюк; диригенти Львівського оперного театру ім. С.Крушельницької – Ю.Бервецький та І.Стасишин; кандидат мистецтвознавства, професор кафедри концертмейстерського класу ЛДМА ім. Лисенка – Т. Молчанова; кандидат мистецтвознавства, професор Київського університету мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Рильського НАН України – Б.Сюта; кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано і кафедри камерного ансамблю та квартету ЛДМА ім. Лисенка Н. Дика, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛДМА ім. Лисенка О.Катрич (яка водночас є секретарем Вченої Ради вузу); доктор мистецтвознавства, професор університету в Міннеаполісі (США) – М.Кисилевич; професор Бостонського університету – І.Магід; доценти кафедри музичної теорії та фортепіано ДДПУ ім. І. Франка У.Молчко, О.Німилович, О.Фрайт, С.Мудра.

Отже, дрогобицька фортепіанна школа, колискою якої є фортепіанний відділ Дрогобицького музичного коледжу ім. В.Барвінського, має своє знамените минуле, сповнене творчістю сьогодення й перспективне майбутнє.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування