Заочна форма навчання

ГРАФІК СЕСІЙ

для студентів заочної форми навчання

КЗ ЛОР Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В.Барвінського

на 2023 – 2024 навчальний рік

Перше півріччя

Настановча сесія
І курси (всі від.) вересень 18.09.2023-22.09.2023 (5 днів)
Заліково-екзаменаційна сесія
І – ІІІ курси грудень 20.11.2023-09.12.2023 (20 днів)

Друге півріччя

Заліково-екзаменаційна сесія
І – ІІІ курси травень 13.05.2024-01.06.2024 (20 днів)
Атестація випускників червень 03.06.2024-08.06.2024 (6 днів)

Порядок виконання та зарахування контрольних робіт

на заочній формі навчання

Контрольні роботи (домашні контрольні роботи, ДКР) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 годин, для курсових робіт 30-40 годин.

Зміст та обсяг завдань контрольних робіт складається на початку навчального семестру та затверджується згідно діючих вимог як складова обов’язкового методичного забезпечення дисципліни. Крім завдання студент повинен мати змогу отримувати методичні вказівки до виконання контрольної роботи, які повинні містити максимально необхідну інформацію та довідкові дані (особливо, якщо пошук їх ускладнений), приклади виконання робіт або їх складних фрагментів, які дозволили б виконати й оформити роботу.

Студент може ознайомитись із завданням на сайті музичного коледжу www.ddmu.org.ua в розділі «СТУДЕНТАМ ® ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ»).

Виконану роботу студент оформляє відповідно до діючих вимог. На титульному листі вказується повна назва навчального закладу, контрольна робота з навчальної дисципліни (номер роботи), курс навчання, спеціальність, форма навчання (бюджет чи контракт), прізвище та ініціали, праворуч рецензент (прізвище та ініціали), внизу по-центру Дрогобич, рік. З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів заочної форми навчання перевірка контрольних робіт, а також консультування з приводу їх виконання має здійснюватися в міжсесійний період.

Готову роботу студент висилає поштою рекомендованим листом на адресу навчального закладу (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Музична, буд. 3) у визначені терміни, які встановлюються відповідно до графіка навчального процесу та графіка виконання контрольних робіт, визначеному, але не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

Роботи, які надійшли, реєструються у спеціальному журналі обліку робіт відповідно до списку студентів. Журнал обліку має містити інформацію про дату надходження роботи студента, результати перевірки (оцінку).

Повний термін перевірки та рецензування роботи від надходження в навчальний заклад – 7 днів.

Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена контрольна робота є одним із видів обов’язкових навчальних робіт, за результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового контролю та довідку-виклик. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Через рік контрольні роботи підлягають знищенню, про що складається відповідний документ (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання зберігаються протягом одного календарного року. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна робота залишається у нього для участі у повторній здачі.

Контрольні роботи, які визнані викладачем незадовільними, повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше початку сесії.

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент не допускається до складання сесійного контролю.

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом навчально-організаційного відділу з врахуванням поважних причин, підтверджених документально.

Перелік предметів на заліково-екзаменаційні сесії

РОБОЧИЙ ЗОШИТ СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТА

1 курс

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ з КУЛЬТУРОЛОГІЇ, всі спеціалізації, викладач Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, всі спеціалізації, викл. Думич В.Т.

ЗАВДАННЯ з ФОЛЬКЛОРУ, всі спеціалізації, викл. Щурик Л.В.

ЗАВДАННЯ з ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, всі спеціалізації, викл. Бобечко Т.В.

ЗАВДАННЯ з ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА, всі спеціалізації, викл. Бобечко Т.В.

ЗАВДАННЯ з ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ, всі спеціалізації, викл. Біла М.І.

ЗАВДАННЯ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, всі спеціалізації, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВА, всі спеціалізації, викл. Лельо З.Ю.

ЗАВДАННЯ з ПЕДАГОГІКИ та ПСИХОЛОГІЇ, всі спеціалізації, викл. Летнянка О.І.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ТЕОРІЇ МУЗИКИ, всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ТЕОРІЇ МУЗИКИ, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, ТМ, викл. Криницька О.М.

2 курс

Екзаменаційні питання з укр.музики, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

Екзаменаційні питання з укр.музики, виконавські відділи, викл. Соловей Л.М.

Екзаменаційні питання з Методики викл. музлітератури, теор.муз., викл. Соловей Л.М.

Екзаменаційні питання з ХОРОЗНАВСТВА, хор. дир., викл. Бермес І.Л.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ за профспрямуванням, всі спеціалізації, викл. Урбан І.М.

ВІДЕОЗДАЧА З НОТ, ІІ КУРС, СПІВ, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл. Бондзяк Б.Я.

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, виконавські відділи, викл. Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, Теорія музики, викл. Рудавська О.В.

ЗАВДАННЯ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, теорія музики, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, виконавські відділи, викл. Лельо З.Ю.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, виконавські відділи, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО, теорія музики, викл. Дмитрієва О.М.

ЗАВДАННЯ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з ОСНОВ МУЗКРИТИКИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з ЗРМФ, теорія музики, викл. Щурик Л.В.

ЗАВДАННЯ з ХОРОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, хорове диригування, викл. Бермес І.Л.

ЗАВДАННЯ з ХОРОЗНАВСТВА, Хорове диригування, викл. Бермес І. Л.

ЗАВДАННЯ з Оxорони дитячого голосу, спів, викл. Павлінська Л.М.

ЗАВДАННЯ з Іноземної мови за проф.спрям., всі спеціалізації, викл. Летнянка О.І.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, виконавські відділи, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, теорія музики, викл. Рудавська О.В

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, теорія музики, викл. Криницька О.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО, теорія музики, викл.Дмитрієва-О.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО, викл. Денис О.Є.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ГРИ НА СТРУННИХ ІНСТРУМЕНТАХ., викл. Яворська Г.Є.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ, викл. Мись Л.О.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ ГРИ НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ, викл. Сторожук Н.П.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ СПІВУ, спів, викл. Бермес І.Л.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ, хор. дир., викл. Гірняк М.П.

3 курс

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Криницька О.М.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, виконавські відділи, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, виконавські відділи, викл. Шимоняк Г.О.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, виконавські відділи, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, виконавські відділи, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, виконавські відділи, викл. Щурик Л.В.

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ФОРТЕПІАНО, викл. Сосяк І.Б.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА, викл. Сосяк І.Б.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Ших Г.Б.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ СТРУННОГО ВИКОНАВСТВА, викл. Башак Х.В.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Мись Л.О.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ДУХОВОГО ВИКОНАВСТВА, викл. Мись Л.О.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Сторожук Н.П.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА, НАРОДНІ ІНСТР., викл. Сторожук Н.П.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл. Гірняк М.П.

ВІДЕОЗДАЧА З НОТ, IІІ КУРС, СПІВ, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл. Бондзяк Б.Я.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, спів, викл. Павлінська Л.М.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА, спів, викл. Павлінська Л.М.

ЗАВДАННЯ з МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА, спів, викл. Латишев О.А.

ЗАВДАННЯ з СЦЕНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, спів, викл. Латишев О.А.

ЗАВДАННЯ з ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, всі спеціалізації, викл. Анісін С.В.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з СВІТОВОЇ МУЗЛІТЕРАТУРИ, теорія музики, викл. Криницька О.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, виконавські відділи, викл. Щурик Л.В.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ПОЛІФОНІЇ, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з Основ філософських знань, всі спеціалізації, викл. Рожик Н.С.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з СОЦІОЛОГІЇ, всі спеціалізації, викл. Рожик Н.С.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування