Про нас

Про нас


Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського –

це вищий навчальний заклад освіти І рівня акредитації.

Музичне училище засновано 1 вересня 1945 року Постановою Раднаркому УРСР від 24 січня 1945 року № 75.

У 1995 році, на відзначення 50-річчя з дня заснування, рішенням виконкому Львівської обласної Ради народних депутатів від 1 червня 1995 року № 40 училищу присвоєно ім’я Василя Барвінського

Згідно наказу Управління майном спільної власності Львівської обласної ради №48-о від 23 листопада 2016 року змінено найменування комунального закладу Львівської обласної ради “Дрогобицьке державне музичне училище ім.В.Барвінського” на комунальний заклад Львівської обласної ради “Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського”.

Діяльність коледжу здійснюється у відповідності до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про мови” та інших законів і нормативних актів, що діють в державі.

Першим директором училища був призначений Рябоконь Олексій Тимофійович, який працював у ньому з 1945 по 1953 рр. Контингент студентів в основному складався з інструменталістів, з яких були сформовані окремі відділи – духових та ударних інструментів, народних, а також дещо пізніше струнних.

На сьогодні Дрогобицький музичний коледж ім.В.Барвінського веде підготовку спеціалістів з напряму “Музичне мистецтво” всіх музичних спеціальностей, за винятком естрадної. За роки існування навчальний заклад підготував 6654 випускників, більшість з яких зарекомендували себе як спеціалісти з доброю фаховою та гуманітарною підготовкою. Найголовнішим виховним завданням перед нами на сучасному етапі є виховання у наших студентів гордого почуття громадян України, які люблять і поважають свій народ, свої традиції, свою історію і культуру, водночас з толерантним ставленням до інших націй та народів світу.

В 2011 році коледж отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України серії АВ № 585971 від 22.07.2011 р. на право надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (рішення про видачу ліцензії – ДАК від 25.05.11 p., протокол № 87, наказ МОН України від 07.06.11 р. № 2128-Л), а в 2016 році пройшов акредитацію і отримав сертифікат НД-І №1478621 від 15.03.16 р. (термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.) з напряму 02 “Культура і мистецтво”, зі спеціальності:

025 “Музичне мистецтво” за спеціалізаціями:

  • “Фортепіано”
  • “Оркестрові струнні інструменти”
  • “Оркестрові духові та ударні інструменти”
  • “Народні інструменти”
  • “Хорове диригування”
  • “Теорія музики”
  • “Спів”

Крім основних кваліфікацій студенти мають змогу здобути додаткові кваліфікації: „Керівник оркестру, ансамблю”.

Діяльність коледжу здійснюється у відповідності зі Статутом, затвердженим Львівською облдержадміністрацією, Конституцією України, Законів України:” Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Основами законодавства України про культуру та інших законів і нормативних актів, що діють в державі.

Нині в коледжі навчається 290 студентів денної форми навчання та 96 студентів заочної форми навчання (38 студентів – за держзамовленням та 58 студенти – за контрактом). Згідно з Постановами Кабінету міністрів України від 12.02.1996 року № 200, від 20.01.1998 року № 65, наказом Міністерства освіти України від 04.03.1998 року № 86 “Про введення в дію “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, училище отримало ліцензію на право провадження освітньої діяльності та видачі атестатів про загальну середню освіту (ліцензія – серія ЗОД № 140515, протокол від 09.03.2001р. № 31 Львівської обласної експертної ради з ліцензування та атестації закладів освіти). Навчально-виховний процес здійснюють 156 штатних викладачів та концертмейстерів. Викладачі коледжу постійно підвищують свій фаховий рівень, беруть участь у роботі обласних конференцій, семінарів, конкурсів, обласних методоб’єднаннях предметно-циклових комісій навчальних закладів І рівня акредитації, відвідують майстеркласи провідних педагогів вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.

Впродовж останніх десяти років коледж стовідсотково виконує плани прийому навчання та розподілу молодих спеціалістів. Щороку, в середньому, третина випускників отримує дипломи з відзнакою і приблизно така ж кількість стає студентами вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації.

Історія навчального закладу творилась щоденною копіткою працею багатьох педагогів-музикантів, талановитих виконавців, які, навчаючи своїх учнів, передавали їм не тільки секрети свого ремесла, але й невгасимий вогонь творчого горіння, щирість почуттів, самовіддану жертовність у служінні високим мистецьким ідеалам. І кожен відділ коледжу має своїх корифеїв, своїх кращих випускників, якими особливо пишається, свої, націлені на майбутнє, традиції, свої вагомі здобутки.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування